Rav

Rav

I Kridttiden var der et dejligt varmt klima der, hvor Danmark var. Men igennem hele tertiærtiden, der fulgte efter Kridttiden blev det koldere og koldere på Jorden og for omkring 2,6 mio. år siden begyndte det for alvor at blive koldt. Klimaet var som et frysehus. Store gletchere voksede på den nordlige halvkugle, og ismasser gled fra de skandinaviske fjelde ned over Danmark.


Da de sidste rester af isen smeltede væk for ca 16.000 år siden blev alt det materiale, der var ført med isen tilbage. Det har vi glæde af nu, hvor vi kan gå på stranden og finde rav, forsteninger og stenblokke.


Rav er fossilt harpiks. Det findes over hele kloden og kan have vidt forskellig alder. Det rav vi finder ved Danmarks kyster er baltisk rav, som formentlig stammer fra nåletræer, der nu er uddøde. Træerne voksede i tidsperioden Eocæn (for ca. 40 millioner år siden) i områder ved de baltiske lande og Rusland. Harpiks fra træerne er ført med floder ud i havet mod vest, hvor det er aflejret sammen med træstumper.


Senere i kvartærtiden har store smeltevandsfloder ført ravet mod vest sammen med træstumper, der i mellemtiden er blevet til kulpinde. De store isbræer har brækket flager af "ravpindelagene" og har ført flagerne med vestpå. Det er herfra havet senere har vasket ravet ud fra Østersøbunden og ført det med ind til kysterne.


Ravpindelagene findes også i kystklinter som fx ved Rubjerg Knude Fyr i Vendsyssel, og ved udgravning både til Storebæltsbroen og Øresundsbroen stødte man ved gravearbejdet på ravpindelag. Der blev gjort mange gode ravfund i den anledning.


_____________________________________________________________________________


Bernstein

Während der Kreidezeit herrschte ein herrlich warmes Klima, da wo Dänemark war. Während der Tertiärzeit, die nach der Kreidezeit einsetzte, wurde es jedoch kälter und kälter auf der Erde, und vor ca. 2,6 Mio. Jahren wurde es ernsthaft kalt. Das Klima war wie in einem Gefrierhaus. Große Gletscher wuchsen auf der nördlichen Halbinsel, und Eismassen schoben sich vom nördlichen Skandinavien über Dänemark.


Als die letzten Reste des Eises vor ca. 16.000 Jahren schmolzen, war das ganze Material, das mit dem Eis gekommen war, übrig geblieben. Darüber können wir uns heute freuen, weil wir am Strand entlanggehen und dabei Bernstein und Versteinerungen finden können.


Bernstein ist versteinertes Harz. Es kommt auf der ganzen Welt vor und kann sehr unterschiedliche Alter haben. Bei dem Bernstein, den man an der dänischen Küste findet, handelt es sich um baltischen Harz, der vermutlich von Nadelbäumen stammt, die ausgestorben sind. Die Bäume wuchsen in dem Zeitraum Eozän (vor ca. 40 Millionen Jahren) in dem Gebiet der baltischen Länder und Russland. Das Harz der Bäume wurde mit den Flüssen hinaus ins Meer in Richtung Westen getrieben, wo es zusammen mit Holzstümpfen angeschwemmt wurde.


In der späten Quartärzeit haben große Schmelzwasserflüsse den Bernstein zusammen mit Holzstümpfen, die zwischenzeitlich zu Holzkohlestäben wurden, in Richtung Westen mit sich geführt. Die großen Gletscher haben Flocken von den Bernsteinlagen abgespalten und in Richtung Westen geführt. Von hieraus hat das Meer später den Bernstein aus dem Ostseegrund heraus gewaschen, und ihn an den Küsten angeschwemmt.

 

Bernsteinlagen findet man auch in Steilküsten, z. B. bei Rudbjerg Knude Fyr in Vendsyssel. Bei Ausgrabungen für die Brücke über den Grossen Belt und die Øresundbrücke stieß man auf Bernsteinlagen. Bei dieser Gelegenheit wurden viele gute Funde gemacht.

Insekter i rav


Da harpiksen flød ud af træerne blev mange insekter fanget og bevaret for eftertiden. Insekterne kan være utroligt velbevarede.

Museet har en stor samling af rav med insekter.


Wiki


Læs mere på Wikipidia om

Eocæn »

Tertiær »

Rav »

_______________________


Insekten im Bernstein


Als der Harz aus den Bäumen floss, blieben viele Insekten in ihm hängen und wurden für die Nachwelt bewahrt. Die Insekten können äußerst gut erhalten sein.